El Centre d’Estudis Canongins visita el Monestir

de Santes Creus i Vilabella

 

Francesc Roig

 

Per tal de tancar la temporada de sortides culturals el Centre d’Estudis

Canongins Ponç de Castellí ha previst la visita de dos monestirs

significatius de la ruta del cister: Santres Creus i Vallbona.

La primera d’aquestes dues sortides previstes tingué lloc el diumenge 10

de maig i a banda del Reial Monestir de Santes Creus es visità també la

Pinacoteca de Vilabella i la seva església parroquial.

La segona sortida anunciada està prevista per al 14 de juny per tal de

conèixer el monestir de Vallbona de les Monges i com a complement el

Castell i el Museu del Càntir de Solivella.

 

Sortida a Santes Creus i Vilabella

El director del Camp d’Aprenentatge de la Ruta del Cister, Josep Baluja,

va rebre el grup a la plaça de Sant Bernat Calvó, just traspassada la porta

d’accés al recinte monacal de Santes Creus. El punt és significatiu perquè

ens trobem davant mateix de la font circular presidida per la imatge

d’aquest sant, restaurada per l’escultor canongí Salvador Martorell durant

la postguerra. A la seu del Palau Abacial tot el grup participà de les

explicacions precises, didàctiques i alliçonadores de Baluja quant a l’origen

del monaquisme cristià a Europa, la importància legislativa de la Regla de

Sant Benet amb els seus 73 capítols i les principals característiques dels

cenobis cistercencs des de Citeaux al s.XII fins als nostres dies. Baluja

mostrà maquetes i passà una projecció molt didàctica per tal d’explicar la

importància dels monestirs com a estructura aliada del poder reial en

cadascun dels regnes de l’Europa medieval. La importància constructiva i

socialitzadora enmig de la incultura de l’època. Posteriorment el grup

visità l’interior del recinte monacal de Santes Creus, amb especial èmfasi

en alguns indrets o aspectes poc coneguts pel visitant ordinari. La riquesa

decorativa, inusual en la regla del Cister, del claustre d’estil gòtic flamíger

amb les seves mènsules i passatges bíblics esculpits als capitells del s.XIV.

La magnífica i reverencial sala Capitular. El celler i el refetor dels monjos

així com també el denominat claustre vell amb la seva primitiva capella

romànica, el cementiri, situat a la part posterior de l’absis rectangular i la

rosassa del s.XII-XIII. L’escalinata del Palau Reial de Martí I l’Humà.

L’espectacular interior del dormitori dels monjos amb els arcs diafragma

que segles més tard adoptarien els arquitectes modernistes en la

construcció de les denominades catedrals del vi, i finalment, des de

l’escalinata del dormitori, el grup accedí a la nau central de l’església que

acull, a banda i banda del presbiteri, la sepultura del rei Pere II el Gran

(enterrat en una banyera de pòrfir), la tomba del seu capità general Roger

de Llúria (situada als seus peus) i el mausoleu ricament esculpit de Jaume

II el Just i la seva muller Blanca d’Anjou.

Es dinà al restaurant Coll de Nulles, de vinculació canongina per part dels

seus propietaris i a mitja tarda el grup arribà a Vilabella on Josep Rovira,

com a membre de la Fundació Romà Comamala, acompanyà els visitants

per les dependències del Museu de Vilabella que aplega unes dues-centes

obres relacionades amb pintura, escultura, gravats i objectes religiosos

situats cronològicament des del s.XVI fins als nostres dies. Tota aquesta

producció artística fou recopilada per Mn. Romà Comamala al llarg del

seu rectorat a Vilabella que s’inicià el 1964 i durà fins la seva mort l’any

2000. En una de les sales hi ha situat el despatx de Mn. Comamala i una

mostra representativa de tota la seva producció literària que abraça la

poesia, el teatre i l’assaig com a fruit de la seva sensibilitat espiritual i el

seu amor per Catalunya. Finalment es visità l’església parroquial.