Pàg. Principal
Notícies
Publicacions
Activitats
Sortides
Cinema
Fes-te'n Soci
Contacte

Publicacions del centre d'estudis
sòls conreats

 

 

Els sòls conreats de La Canonja

 

Autors: E.Cobertera, C.Gimeno, J.Màdico, D.Gil, M.Hierro, C.Pallejà, R.Sabaté

Col·lecció el Porxo 5. 1988

I.S.B.N 84-404-3413-8


ÍNDEX

A tall d'introducció.

I. El mètode de treball.

Mapa de conreus: Les superfícies conreades.
El mètode de diagnòstic i de classificació dels sòls.
El mètode de camp.
El mètode de laboratori.
El mètode de càlcul.

II. Característiques dels sòls.

Els materials originaris.
La textura i l'estructura.
La textura.
L'estructura.
La classificació dels problemes físics.
El pH i el calci.
Els carbonats i el calci assimilable.
La classificació dels problemes de basicitat.
El fòsfor i el potassi.
El fòsfor.
El potassi.
La salinitat.
La matèria orgànica.
Classificació dels sòls.
La fertilitat.
L'acció agrícola.
Els valors dels sòls.

III. Normes per a la utilització dels sòls.

L'adequació dels sòls al cultiu.
Les hortes.
Els avellaners i els presseguers.
Les vinyes, oliveres i ametllers.
Els adobs adequats.
Els adobs nitrogenats.
Els adobs fosforats.
Els adobs potàssics.
Els adobs orgànics. Tipus i quantitats.
Les dosis d'adobs químics.
L'adobat de les hortes.
L'adobat de l'avellaner.
L'adobat del presseguer.
L'adobat de la vinya.
L'adobat de l'olivera.

IV. Clonclusions.

Bibliografia.
Apèndixs.
Apèndixs per a calcular els adobats.
Apèndixs de mostres de sòls, des de la 1 fins a la 60.

 < Enrera
transparent