Pàg. Principal
Notícies
Publicacions
Activitats
Sortides
Cinema
Fes-te'n Soci
Contacte

Publicacions del centre d'estudis
Esgésies i senyorius de La Canonja i Masricart

Esgésies i senyorius de La Canonja i Masricart

 

Autor: Manuel Fuentes Gasó

 

Col·lecció el Porxo 6

1989

 

 

ÍNDEX

 

Una aventura singular

 

Les esglésies de Masricart i La Canonja: una aproximació històrica

I L’església de Masricart: segle XIV – XVII

La parròquia de Masricart

L’església de Masricart: 1459

L’església de Masricart arran de la destrucció de 1547

Les obres de l’església de Masricart a darreries del segle XVI

L’església de Masricart a inicis del segle XVII

 

II L’església de La Canonja: segle XVI

Situació jurídica abans de 1573

La desmembració de 1573

Unió de l’església de La Canonja a la parròquia de Masricat

 

III Algunes notes a la separació i unió de 1573

Els primers anys

La residència del rector

La cura d’ànimes dels masos de la Pineda

 

IV Habilitació definitiva de l’església de La Canonja: segles XVI – XVII

 

V Les esglésies de Masricart i La Canonja arran de la guerra de Separació

 

VI L’església de Masricart durant el segle XVIII

La nova església de Masricart

La residència del rector a Masricart

 

VII L’església nova de La Canonja

L’església nova de La Canonja

El procés de “Matricitatis”

 

VIII Abans de la guerra de Francès

L’església de Masricart

L’església de La Canonja

La guerra del Francès

Situació jurídica

 

IX Les confraries a Masricart i La Canonja

 

X Cementiris i enterraments

 

XI L’economia parroquial

Els delmes i primícies

Les terres i les finques

Les obligacions dels pobles

 

Apèndix documental< Enrera
transparent