Pàg. Principal
Notícies
Publicacions
Activitats
Sortides
Cinema
Fes-te'n Soci
Contacte

Publicacions del centre d'estudis
Untitled Document

De la segona república a la primera postguerra.
La Canonja 1930 - 1944

 

Autor: Josep Llop Tous

Col·lecció el Porxo 18. 2001

I.S.B.N 84-920146-7-9


ÍNDEX

Pròleg

Prefaci

1.- De 1930 a l'octubre de 1934. De la caiguda de la dictadura als fets d'octubre de 1934.

La transició política i l'acomodament del nou règim.
L'ajuntament. La dinàmica electoral.
Les societats cultural-recreatives.
El Sindicat.
Els conflictes laborals; els rabassaires.

2.- De l'octubre de 1934 al juliol de 1936.Fins a l'inici de la guerra Civil.

Des d'una conjuntura política i econòmica adversa.
L'ajuntament. Les eleccions.
Les societats cultural-recreatives.
Conflictes laborals.

3.- Del juliol a l'octubre de 1936. La Revolució.

Enmig d'una tempesta.
Els primers dies de la revolució.
El Comitè.
Abastaments
Les armes. L'allistament de milicians.
Les incautacions.
Incautació de terres.
Finques urbanes.
La recaptació de fons.
Depuracions.
Restricció de la llibertat de viatjar.
Les societats cultural-recreatives.
El Sindicat i la Germandat de Sant Antoni de Pàdua.

4.- De l'octubre del 36 al maig de 1937. Les lluites a la reraguarda.

Divergències republicanes.
L'ajuntament.
La recaptació de cabals.
L'escassetat d'aliments.
La instrucció dels soldats.
Els refugiats.

 

 

 

 

Els refugis.
El camp d'aviació.
Les incautacions.
L'Agrupació Col·lectiva Agrícola.
Les societats cultural-recreatives.
Conflictes laborals.

5.- Del maig de 1937 al gener de 1939. Fins el final de la guerra Civil.

El reforç dels comunistes.
L'ajuntament.
L'emissió de moneda.
Escassetat d'aliments.
Els refugiats.
Refugis i altres mesures.
La Junta Municipal Agrària.
El Sindicat.
L'Agrupació Col·lectiva.
Les incautacions.
Declaració de facciosos.
Les societats cultural-recreatives.
Qüestions laborals.

6.- La primera postguerra. La victòria enllà de la pau.

L'entrada dels nacionals. El final de la guerra.
L'ajuntament.
La Falange.
La religiositat oficial. Les commemoracions.
Els actes intimidatoris de l'autoritat.
Els expedients de depuració.
Els desterrats.
Els presoners polítics.
Els batallons de treballadors.
Les societats cultural-recreatives.

 

Fonts documentals específicament utilizades.

 

 

 

 

 < Enrera
transparent