Pàg. Principal
Notícies
Publicacions
Activitats
Sortides
Cinema
Fes-te'n Soci
Contacte

Publicacions del centre d'estudis
Creixement urbà a través dels capbreus

Creixement urbà a través dels capbreus. La Canonja al s.XVIII

 

Autor: Josep Llop Tous

 

Col·lecció el Porxo 10

1993

I.S.B.N 84-600-8645-3

 

 

ÍNDEX

 

Demografia setcentista del corregiment de Tarragona

Salvador-J.Rovira i Gómez

 

Introducció

 

Els documents

 

Les senyories

 

El mas del cabíscol

 

El terme

El terme al 1678

El terme fins l’any 1725

El terme fins l’any 1762

El terme fins l’any 1785

 

El poble

            La vila

El Raval Gran

La Ravaleta

La Davallada

Representació gràfica

 

El creixement urbà

            El ritme de transmissions de patis

Les dimensions de les parcel·les

L’activitat constructiva

Els documents de compra-venda

 

Zonificació econòmica i social

Els oficis

Les propietats

Els lloguers

La instrucció

Les indústries

Els animals domèstics

La riquesa individual

L’emigració

 

Apèndixs

 

 < Enrera
transparent